Kapłani Archidiecezji

wszystkich kapłanów - 699

biskupi3 wikariusze generalni3 wikariusze biskupi4
kapłani diecezjalni575 proboszczowie diecezjalni201 wikariusze diecezjalni221
zakonnicy107 proboszczowie zakonni16 wikariusze zakonni64
emeryci39 urlopy30 poza diecezją17
doktorzy77 studjujący8 z innych diecezji17
  1. urodzeni w tym miesiącu ⇒
  2. lata kapłanów ⇒