Madonna Watykańska

Zaraz po utworzeniu parafii Matki Boskiej Zwycięskiej ( 01.07.1926 ), pierwszy jej proboszcz, obecnie Sługa Boży, ks. Dominik Kaczyński, z niewielką grupą wiernych, w sierpniu wyruszył pieszo na Jasną Górę, by błagać o błogosławieństwo Boże w organizowaniu nowej wspólnoty wiary i w pracach przy wznoszeniu świątyni. Podobnie postąpiono w roku następnym, i tak sierpniowe pielgrzymowanie z Łodzi do Częstochowy trwa po dzień dzisiejszy.

Do wojny pielgrzymki miały charakter parafialny; po wojnie przekształciły się w ogólno łódzkie. Cechą charakterystyczną naszych pielgrzymek jest to, że przeważa w nich młodzież, która ofiarnie pieszo przemierza drogę na Jasną Górę i z powrotem.

W związku z jubileuszem 600-lecia Jasnej Góry w 1982 roku, ówczesny proboszcz ks. Bogdan Dziwosz, zwrócił się z prośbą do Ojca świętego Jana Pawła II, by zechciał ofiarować temu kościołowi mozaikowy wizerunek Jasnogórskiej Madonny, który dotąd przez 24 lata zdobił kaplicę polską w bazylice św. Piotra na Watykanie. Papież łaskawie potraktował tę prośbę i mozaikową ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej podarował do kościoła MB Zwycięskiej w Łodzi, który dotąd Wizerunku Pani Jasnogórskiej nie posiadał.

Obraz ten, jak cała kaplica na Watykanie, ufundowany został przez polskiego kapłana, ks. A. Skonieckiego, emigranta do USA, w podzięce za uratowane życie i zdrowie. Przed tym Wizerunkiem, w sercu chrześcijaństwa, codziennie odprawiała się msza św. za ojczyznę; przed nim modlili się ostatni papieże, a Paweł VI, nie mogąc przybyć do Polski na Millennium (03.05.66), dziękował Bogu „za Polskę zawsze wierną”; tam zanosili swe błagania Ojcowie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza biskupi polscy, a nasi rodacy z całego świata wraz z modlitwą przenosili swą duszę na Jasną Górę i w ojczyste strony.

Przed tym Wizerunkiem Bogurodzicy prywatnie modlił się Jan Paweł II, w kilkanaście godzin po wyborze na następcę św. Piotra.

Obraz ten jest autentycznym dziełem sztuki sakralnej, wykonany w Studium Mozaiki Watykańskiej w latach 1957/58. Autor dzieła prof.Virgillio Cassio do reprodukcji oblicza Madonny i Dzieciątka użył drogocennego szkliwa polichromicznego, a szaty figur wykonał ze specjalnego szkliwa pokrytego młoteczkowanym srebrem, które pozwoliło wydobyć światłocienie i stworzyć efekt srebra antycznego. Wszystkie elementy mozaikowe wyprodukowano w 1720 roku, natomiast tło wizerunku ułożono ze złotych kamyczków, takich samych, jakich użyto w XIII wieku przy dekoracji absydy bazyliki św. Jana na Lateranie. Łącznie obraz liczy ponad 45 tysięcy elementów mozaikowych. Święte Postacie wieńczą artystyczne korony, wykonane ze złoconego srebra, przez snycerza rzymskiego Bortolottiego.

13 czerwca 1987 roku, w dniu pobytu papieża Jana Pawła II w Łodzi, mozaikowy obraz Madonny Watykańskiej stał obok ołtarza na lotnisku Lublinek, przy którym papież nauczał, sprawował Eucharystię i najmłodszym diecezjanom udzielił I Komunii świętej.

Obraz z Watykanu znajduje się w specjalnie przygotowanej kaplicy, poświęconej 17.11.1984 roku przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. W 1995 roku, w ramach celebracji jubileuszu 75-lecia archidiecezji łódzkiej, mozaikowy wizerunek Czarnej Madonny „nawiedził” wszystkie parafie i ważniejsze kościoły ziemi łódzkiej. W roku następnym delegacje wszystkich parafii archidiecezji, dekanatami, przybywały do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, w podzięce za liczne łaski, których doświadczyli poszczególni ludzie, rodziny i całe lokalne wspólnoty.

Od otrzymania Obrazu, w pierwszą sobotę miesiąca, pod przewodnictwem biskupów łódzkich, odbywają się - przy licznym udziale wiernych - modlitwy za Ojca świętego Jana Pawła II; za Jego życia uczestnicy prosili dlań o Boże moce i światła na czas pontyfikatu, a teraz błagają Najwyższego o szybkie wyniesienie papieża pierwszego słowianina do chwały ołtarzy.

Sam Wizerunek i łaski przed nim wymodlone, a także liczne nabożeństwa przy nim odprawiane sprawiły, że ks. abp Władysław Ziółek uznał za stosowne w 1998 r. podnieść kościół MB Zwycięskiej w Łodzi, do godności Sanktuarium.


Zobacz inne sanktuaria archidiecezji ⇒