Ludność Archidiecezji

mieszkańcy 1 470 000 %
wierzący 1 384 400 94,18
miasta 1 198 250 86,55
wsie 186 150 13,45
miasto Łódź 733 650 53,00
poza Łodzią 650 750 47,00