List do Ojca Świętego Jana Pawła II

Ojcze Święty

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi jest pierwszym votum Narodu Polskiego za odzyskanie niepodległości. Nasza parafia od momentu swego powstania w 1926 r. organizuje co roku na 26 sierpnia pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka ta, początkowo parafialna, po wojnie przekształciła się w pielgrzymkę ogólnołódzką. Liczba jej uczestników, zwłaszcza młodzieży, wzrasta z roku na rok. Z tego względu przy naszym kościele skupia się kult Maryjny całego miasta.

Na 600-lecie zwycięskiej obecności Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie, pragniemy uroczyście intronizować kopię Czarnej Madonny w specjalnej kaplicy naszego kościoła, który do tej pory nie posiadał tego świętego Wizerunku.

W tej sprawie, przed rokiem, podjęliśmy pierwsze starania w mozaikarskich zakładach watykańskich, ponieważ z dotychczasowym wyposażeniem kośćioła mozaika najbardziej harmonizuje. Jednak bolesne wydarzenia ostatnich miesięcy uniemożliwiły doprowadzenia tego dzieła do końca.

Dowiedzieliśmy się ostatnio, że na życzenie Waszej Świątobliwośći polska kaplica w grotach watykańskich została przebudowana, a istniejąca tam mozaika Jasnogórskiej Pani zastąpiona obrazem malowanym.

Dlatego, Ojcze Święty, zwracamy się do Ciebie z pokorną a żarliwą prośbą o łaskawe ofiarowanie naszemu kościołowi i miastu tej mozaiki.

Posiadanie tego cennego wozerunku Matki Boskiej Częstochowskiej byłoby dla robotniczej Łodzi pięknym symbolem łączności z Opoką Piotra, ożywczym znakiem mocnej wiary i zapowiedzią nowego "Cudu nad Wisłą". Przed tym Wizerunkiem przecież przez ćwierć wieku codziennie odprawiała się msza święta w intencji Ojczyzny, przed Nim modlili się wszyscy ostatni papieże, przed Nim także zanosili swe błagania ojcowie soboru a szczególnie polscy biskupi. Tam Polacy z całego świata i inni pielgrzymi wzywali pomocy i ratunku Tej, "co Jasnej broni Częstochowy". W tych intencjach modlił się będzie także Kościół Łódzki.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej całuję Pierścień Rybaka i składam Ci, Ojcze Święty, synowski hołd oddania i czci.

ks. Bogdan Dziwosz, po proboszcz

Łódź, dnia 24 czerwca 1982 r.