Biskup diecezjalny

ZIÓŁEK WŁADYSŁAW - arcybiskup - metropolita


kapelan biskupa diecezjalnego

Rurarz Bartłomiej

Wikariusze generalni

 1. Lepa Adam - biskup pomocniczy
 2. Pękalski Ireneusz - biskup pomocniczy
 3. Dąbrowski Andrzej - kanclerz

Wikariusze biskupi

 1. Fijałkowski Józef - d/s katechizacji
 2. Janeczek Aleksander - d/s zakonnych i stałej formacji kapłanów
 3. Kaniewski Stanisław - d/s rodzin
 4. Leszczyński Grzegorz - wikariusz sądowy

Kolegium Konsultorów

 1. bp Lepa Adam
 2. bp Pękalski Ireneusz
 3. Dąbrowski Andrzej
 4. Fijałkowski Józef
 5. Janeczek Aleksander
 6. Kaniewski Stanisław
 7. Kulesza Ireneusz
 8. Leszczyński Grzegorz
 9. Lewandowicz Janusz

Kancelaria

 1. Dąbrowski Andrzej - kanclerz
 2. Tracz Zbigniew - v-kanclerz i ceremoniarz bpa diecezjalnego
 3. Weber Tadeusz - notariusz
 4. Pater Jarosław - notariusz

Sekretarki