Kapituła Wolborska

Kanonicy gremialni

  1. Gogol Grzegorz - prepozyt - (2010)
  2. Jankowski Jerzy - (2010)
  3. Strzelczyk Leon - (2010)
  4. Konopczyński Włodzimierz - (2010)
  5. Miler Piotr - (2010)
  6. Banul Zdzisław - (2010)
  7. Owczarek Tomasz - (2010)
  8. Węglewski Benedykt - (2010)
  9. Stanek Ryszard - (2010)
  10. Ambroszczyk Jacek - (2010)