Krótka historia archidiecezji

10 grudnia 1920

Papież Benedykt XV bullą Christi Domini powołuje do życia diecezję łódzką. Nowa diecezja liczyła 5 dekanatów, 67 parafii, 126 kapłanów i ok. 500 tys. wiernych.


11 kwietnia 1921

Nominacja ks. Wincentego Tymienieckiego na pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej.


1 lipca 1921

Utworzenie Seminarium Duchownego


15 października 1922

Konsekracja katedry pw. św. Stanisława Kostki przez ordynariusza diecezji bpa Wincentego Tymienieckiego przy współudziale abpa warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego i bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.


28 dziennikarska 1925

Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas wprowadza nową organizację administracyjną Kościoła w Polsce. Diecezja łódzka, powiększona o kilka dekanatów diecezji włocławskiej, w nowych granicach liczyła 105 parafii, 192 kapłanów i blisko 900 tys. wiernych.


25 lutego 1927

Papież Pius XI mianował pierwszego sufragana łódzkiego - ks. Kazimierza Tomczaka. Kongresy Eucharystyczne Łódź 1928, Łęczyca 1930, Piotrków T. 1931, Łask 1933.


10 sierpnia 1934

Śmierć biskupa Wincentego Tymienieckiego, pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej.


30 września 1934

Nominacja biskupa Włodzimierza Jasińskiego na ordynariusza diecezji łódzkiej.


II Wojna światowa

10 listopada 1939-Aresztowanie bpa Kazimierza Tomczaka i 50 księży, których po kilku tygodniach zwolniono.

25 listopada 1939-Hitlerowcy zajmują budynek Seminarium Duchownego. Władza diecezjalna przenosi kleryków do Szczawina k. Zgierza, gdzie seminarium funkcjonuje tylko trzy miesiące

6 maja 1941 władze hitlerowskie internują w Szczawinie biskupów Włodzimierza Jasińskiego i Kazimierza Tomczaka, członków Kapituły Katedralnej i pracowników Kurii Biskupiej. W sierpniu tego samego roku deportowano ich do klasztoru Reformatów w Bieczu.

5 października 1941 masowe aresztowania księży pracujących na terenach przyłączonych do III Rzeszy. Uwięziono wówczas 158 księży z diecezji łódzkiej i wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Dachau.


luty 1945

Powrót księży biskupów do diecezji.

W czasie wojny zginęło 155 kapłanów.

1 września 1945 początek roku akademickiego w Seminarium Duchownym.


20 grudnia 1946

bp Włodzimierz Jasiński składa rezygnację z urzędu ordynariusza łódzkiego; otrzymuje godność arcybiskupa tytularnego.

Tego samego dnia Stolica Apostolska ordynariuszem diecezji mianuje ks. prof. dra Michała Klepacza.


Lata 1953-1956

Biskup Michał Klepacz przewodniczącym Episkopatu Polski na okres uwięzienia Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego.


8 września 1957

Konsekracja bpa sufragana Jana Fondalińskiego, dokonana przez bpa Michała Klepacza w katedrze łódzkiej.


4 października 1959

Konsekracja bpa pomocniczego Jana Kulika dokonana przez Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego w katedrze łódzkiej.


Lata 1962-1965

Jesienią każdego roku bp Michał Klepacz uczestniczy w czterech Sesjach Soboru Watykańskiego II; bpi pomocniczy towarzyszą mu zamiennie


1 września 1963

Prymas Stefan kard. Wyszyński, w katedrze łódzkiej, udziela sakry nowemu bpowi pomocniczemu Bohdanowi Bejze.


17 kwietnia 1965

Śmierć w Tuchowie abpa Włodzimierza Jasińskiego, drugiego ordynariusza diecezji łódzkiej.


Rok 1967

27 stycznia umiera po krótkiej chorobie bp Michał Klepacz trzeci ordynariusz diecezji łódzkiej. wikariuszem kapitulnym zostaje bp Jan Kulik.

10 czerwca uroczystości milenijne w Łodzi i Tumie k. Łęczycy z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem kard. Prymasa i kard. Wojtyły

21 października śmierć pierwszego bpa pomocniczego diecezji łódzkiej, Kazimierza Tomczaka


29 października 1968

Nominacja nowego ordynariusza diecezji łódzkiej - biskupa Józefa Rozwadowskiego.


13 grudnia 1970

Jubileusz 50-lecia powstania diecezji łódzkiej z udziałem Episkopatu Polski.


Rok 1971

11 maja pożar katedry łódzkiej.

5 sierpnia śmierć bpa pomocniczego Jana Fondalińskiego, proboszcza katedry.


4 maja 1980

Konsekracja bpa pomocniczego Władysława Ziółka przez bpa Józefa Rozwadowskiego w katedrze łódzkiej.


31 sierpnia 1982

Staraniem proboszcza parafii MB Zwycięskiej w Łodzi, ks. Bogdana Dziwosza, papież Jan Paweł II podarował do tej świątyni mozaikowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który uprzednio zdobił kaplicę polską w podziemiach bazyliki św. Piotra w Rzymie.


25 stycznia 1986

Rezygnacja bpa Józefa Rozwadowskiego z urzędu ordynariusza diecezji i mianowanie Władysława Ziółka nowym biskupem diecezjalnym.


13 czerwca 1987
Wizyta papieża Jana Pawła II w Łodzi

Łódź była; jedną ze stacji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który trwał od 8 do 14 czerwca.


Rok 1988

2 stycznia konsekracja bpa pomocniczego Adama Lepy, dokonana przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w katedrze łódzkiej.

w czerwcu Drugi Diecezjalny Kongres Eucharystyczny.


Rok 1989

11 czerwca Diecezjalne Święto Eucharystii obchodzone po raz pierwszy; corocznie odbywa się w drugą niedzielę czerwca.

20 października konsekracja w bazylice św. Piotra w Rzymie arcybiskupa Janusza Bolonka przez papieża Jana Pawła II.

20 grudnia przyznanie katedrze łódzkiej tytułu bazyliki mniejszej.


14 czerwca 1991

Beatyfikacja o.Rafała Chylińskiego, świątobliwego kapłana z konwentu franciszkańskiego w Łagiewnikach.


25 marca 1992

Na podstawie bulli Totus Tuus Poloniae Populus papieża Jana Pawła II nastąpił nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. Łódź została stolicą archidiecezji, podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Biskup łódzki Władysław Ziółek został wyniesiony do godności arcybiskupa.


Rok 1995 75-lecie diecezji

23 lipca Jubileuszowa pielgrzymka wiernych archidiecezji łódzkiej do Rzymu.

27 października śmierć biskupa pomocniczego Jana Kulika.

10 grudnia zakończenie obchodów jubileuszowych w bazylice archikatedralnej z udziałem prymasa Polski kard.Józefa Glempa, kard.Franciszka Macharskiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka.


Rok 1996

25 maja uroczysta inauguracja III Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Pierwsza sesja plenarna. Synod miał charakter pastoralny, prace nad dokumentami odbywały się w komisjach i zespołach synodalnych.

3 sierpnia umiera bp Józef Rozwadowski, czwarty ordynariusz łódzki.

15 sierpnia kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi został ustanowiony Sanktuarium Maryjnym.

22 listopada III sesja plenarna i uroczyste zamknięcie III Synodu Archidiecezji Łódzkiej w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka.

25 grudnia uroczysta inauguracja w bazylice archikatedralnej obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.


Rok 2000 Jubileusz Chrześcijaństwa

8 stycznia konsekracja biskupa pomocniczego Ireneusza Pękalskiego, dokonana przez abpa Władysława Ziółka w bazylice archikatedralnej.

4 czerwca Archidiecezjalne Święto Eucharystii z udziałem Episkopatu Polski.

Poświęcenie pomnika papieża Jana Pawła II na placu przed archikatedrą przez Prymasa Polski.

w czerwcu biskupi, kapłani i świeccy uczestniczą w Jubileuszowej Narodowej Pielgrzymce Polaków do Rzymu.


5 stycznia 2001

Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.


25 marca 2004

Archidiecezja Łódzka stała się metropolią kościelną z diecezją łowicką jako sufraganią,a Abp Władysław Ziółek został tym samym metropolitą nowej prowincji kościelnej.


22 czerwca 2008

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Władysława Ziółka


12 września 2009

W parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej. Uroczystościom, z udziałem Episkopatu Polski, przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp i kard. Franciszek Macharski.


11 września 2010

W Łódzkiej Archikatedrze, po rocznej peregrynacji przez wszystkie parafie i ośrodki duszpasterskie Archidiecezji, dobiegło końca nawiedzenie kopii czcigodnej Ikony Jasnogórskiej. Uroczystościom przewodniczył nowy Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, w otoczeniu licznych członków Episkopatu Polski. Ikona MB Częstochowskiej została przejęta przez delegację diecezji kaliskiej, pod przewodnictwem bpa Stanisława Napierały.


11 grudnia 2010

W Archikatedrze Łódzkiej odbyła się uroczystość jubileuszowa 90-lecia istnienia diecezji łódzkiej. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, a homilię wygłosił Prymas-senior, kard. Józef Glemp. Pośród koncelebransów był obecny - pierwszy raz w Łodzi - nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Mogliore.


20 lutego 2011

Abp Władysław Ziółek przewodniczył Mszy świętej z okazji 25. rocznicy ingresu do katedry. Homilię w trakcie Eucharystii wygłosił abp Henryk Muszyński, były arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski - senior. W liturgii uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i kard. Henryk Gulbinowicz.