H

  1. Haber Franciszek
  2. Haładaj Stanisław
  3. Hamziuk Stanisław
  4. Helik Krzysztof
  5. Heliliński Bogdan